Зам.-министър Даниела Везиева: Насърчаваме иновационната активност на младите хора в България
 
13 май 2016

Министерство на икономиката насърчава предприемчивостта и иновационната активност на младите хора в България. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева по време на дискусия "Предизвикателства пред младежката предприемчивост" в Русе. Дискусията е организирана от Русенския университет, който е домакин на първото по рода си Иновативно младежко експо в България. Във форума участие взе и вицепремиерът и министър на образованието г-жа Меглена Кунева.

„Предприемчивостта на младите хора е все още изразена плахо. Те възприемат стартирането на собствен бизнес като възможност и намерение, но много малка част от тях имат стартирал собствен бизнес“, каза Везиева. Тя посочи данни на ЕСТАТ, според които само 6% от младите българи се занимават с предприемачество, а 30% искат да имат собствен бизнес, но не знаят какъв.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че политиката на Министерството на икономиката за насърчаване на предприемачеството в България е насочена към създаване и поддържане на благоприятна среда, в която предприемачите да могат да преуспяват и предприемчивостта да се възнаграждава. „Подкрепата е насочена към грижа за бъдещите предприемачи, по-специално като се насърчава предприемаческия интерес и талант сред учениците, студенти, младите хора“, заяви тя. Зам.-министърът бе категорична, че насърчаването на предприемачеството на университетско ниво изисква подкрепа чрез по-активни политики, които са неразделно свързани и с обучение в предприемачески знания и умения.

Тя посочи, че чрез Проект “Техностарт“ от Министерство на икономиката се насърчава иновационната активност на младите хора в България. „Това е проект, фокусиран изцяло в подкрепа на предприемачеството в университетите“, допълни зам.-министърът. По думите й проектът е ориентиран към студенти с цел подпомагането им за стартиране на собствен бизнес, като им се предоставя безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Целта на проекта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи да реализират тези идеи и да се промотират успехите им. Проектът се финансира със средства от бюджета на Министерството на икономиката и подкрепя стартиращи фирми в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 90% от общия размер на финансиране, като не следва да надхвърля 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. Останалите 10% следва да бъдат осигурени от самите кандидати.

„През месец март тази година приключи изпълнението на договорите, сключени с бенефициенти – стартиращи фирми по първия проект „Техностарт“ на Министерство на икономиката, обявен през 2014 г. Чрез проекта беше финансирано създаването на 19 стартиращи предприятия от български студенти“, каза още Везиева. Тя посочи, че десет от предприятията, създадени по проекта са в сектора на информационните технологии, пет от тях са в преработващата промишленост и четири нови предприятия са в сектора на научноизследователската и развойна дейност. В резултат на дейността на фирмите са създадени 28 работни места, в т.ч. 19 като самонаети и 9 нови работни места. Предвид положителните резултати от изпълнението на първия проект „Техностарт”, засиления интерес при кандидатстването и получените запитвания от студенти за продължение на проекта ще стартира до два месеца проект „Техностарт 2“.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката