Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации
 
24 ноември 2016

Националният съвет по иновации (НСИ) е създаден в съответствие с РМС № 723/08.09.2004 г. (изм. и доп. РМС № 385/22.05.2006 г.), като консултативен орган към министъра на икономиката.

Мисията на Националният съвет по иновации бе да предоставя независимо становище по отношение подобряването на иновационната политика, с цел насърчаване на растежа и производителността и превръщането на България в икономика, базирана на знанието. Съветът гарантира участието на гражданското общество и ключови заинтересовани страни в обсъждането на важни въпроси от иновационната политика

За целите на устойчивото и ефективно управление изпълнението на “Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.” (ИСИС), с Постановление на МС No 116 от 12.05.2016 г. е създаден Съвет за интелигентен растеж (СИР) като консултативен орган към Министерския съвет, който определя насоките за развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализацияна Република България.

Във връзка с това, че функциите на Съвета за интелигентен растеж към МС изцяло дублират и допълват функциите, които е изпълнявал Националният съвет по иновации, Националният съвет по иновации се закрива.

Целта на промяната е устойчиво и ефективно управление изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. и по-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни по въпросите на иновационната политика.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Оценка на въздействие на нормативния акт може да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: n.istatkov@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката