Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия
 
24 юни 2016

Съгласно § 37 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) Министерският съвет, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, следва да приведе в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В тази връзка е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с ПМС № 39 от 1994 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Проект на доклад до Министерския съвет

Бележки и предложения по проекта на постановление и проекта на доклад могат да бъдат изпращани на следните електронни адреси: n.hristova@mi.government.bg и s.malcheva@mi.government.bg, в нормативно определения срок.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката