Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
 
19 декември 2014

Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане е да въведе изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС. Съгласно разпоредбата на Чл. 49, т. 1 от Директивата, България има ангажимент да приеме и публикува съответните нормативни промени в националното си законодателство най-късно до 28.02.2015 г. Съответните разпоредби имат за цел хармонизиране на секторното законодателство с изискванията на Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, като прецизират критериите за класифициране на вещества и смеси за съоръженията под налягане.

Проектът предвижда въвеждането на изискванията за нова класификация на съоръженията под налягане, като се въвеждат нови или адаптирани класове и категории по отношение на степента на опасност във връзка с класификацията на флуидите и привеждането в съответствие с критериите за класифициране, залегнали в цитирания Регламент. Това ще осъвремени използваната терминология и прилаганите критерии за класификацията на опасните вещества, съгласувайки ги с европейската и международна практика в тази област, като по този начин ще улесни и комуникацията между различните заинтересовани страни, прилагащи законодателството за хармонизация.

 

 

PMS

 

 

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: d.veselinova@mee.government.bg в законоустановения срок.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката