Проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергий
 
29 юни 2016

Проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания

Проектът на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания е разработен на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 35 от 15 май 2015 г.

Проектът на наредбата регламентира условията и реда за:

  • показателите за разход на енергия на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • условията и редът за изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Един от основните нови моменти, свързани с приетия нов ЗЕЕ е регламентирането на изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Обследванията трябва да са разходно ефективни и да се извършват от квалифицирани експерти, част от екипите на юридически лица, вписани в регистрите на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Друг нов момент в проекта на наредба е определянето на условията и реда за  извършване на обследване за енергийна ефективност на МСП и системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания.

Разработени са нови образци на резюме на доклади от обследване на  предприятие/промишлена система и обследване на системи за външно изкуствено осветление.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: g.zahariev@mi.government.bg

Наредба за определяне на показателите за разход на енергия

Мотиви

Декларация за задължения по чл. 57, ал. 2 от ЗЕЕ

Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност за система за външно изкуствено осветление

Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система

Приемо - предавателен протокол

Декларация по чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕЕ

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката