Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
 
26 февруари 2020

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения

В проекта на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г.  е предвидено да отпадне изискването по чл. 4, ал. 1, т. 2 за подаване на декларация от заявителите относно процедура по несъстоятелност и ликвидация на фирмите. Такава декларация ще се изисква само за лицата, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тъй като информацията не може да бъде получена по служебен път.

Целта на промените е подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Проектът на Наредбата можете да видите TУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: c.dimitrova@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката