Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
 
21 ноември 2016

Наредбата урежда условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата. Измененията на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обн. ДВ, бр. 82 от 2010г., в сила от 1.01. 2011г. и на Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, изменен със ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016г.

Проектът на мотиви за изменение на Наредба РД-16-1117/01.10.2016г. можете да видите тук.

Проектът на Наредба можете да видите тук.

Предложения по текстовете на проекта на наредба може да изпращате в 30 дневен срок на следния имейл адрес: e.alexiev@mi.government.bg.

 

Спрвака за липсата на постъпили бележки по проекта на Наредба за изменение на Наредба РД-1117/01.10.2010 год. на министъра на икономиката.

СПРАВКА

за отразяване на становищата, получени в рамките на обществено съгласуване на проекта на Наредба № РД-16-1117/01.10.2010г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата и Наредба № 1/24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите на портала за обществени консултации към Министерския съвет и на интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката

Получени предложения от заинтересованите страни

Предложение

Приема/не приема предложението

Мотиви

 

Няма получени бележки и предложения

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката