Министър Лукарски: Белгия е важен партньор за България
 
16 май 2016

“Белгия е важен партньор за България, тази година бележим ръст на стокообмена, но има достатъчно икономически потенциал, който ще допринесе за още по-голямо активизиране на сътрудничеството между нашите държави.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на среща с Питър Де Крем, държавен секретар по външната търговия на Кралство Белгия. Той подчерта, че за екипа на Министерство на икономиката е особено важно да насърчи интереса на белгийските компании за нови инвестиции или разширяване на инвестиционното им присъствие в България. Като положителен пример за белгийски инвеститор  министър Лукарски  посочи "Солвей Соди". През 2015 г. компанията реализира сериозна инвестиция в разширяване на производството си в Девня с нова вакуумна дестилационна инсталация.

По време на срещата министър Лукарски изтъкна, че България полага усилия за засилване на търговията и привличане на стратегически инвестиции. По негови думи активно е и участието на белгийските компании в реализацията на проекти, свързани с инфраструктурата, енергетиката, транспорта, селско стопанство и информационни технологии.

“Създаваме условия за привличане на инвестиции във високотехнологични производства и изграждането на технологични паркове и индустриални зони. Иновациите са основен двигател за постигане на растеж и модернизиране на българската икономика”, каза още министър Лукарски. Той посочи, че за тази цел „Национална компания индустриални зони” ЕАД развива 8 проекта за изграждане на индустриални зони с обща площ над 5 хил. дка. „Приоритетно развиваме „София Тех Парк” - проект, насочен към стимулиране на технологичния трансфер чрез създаване на подходяща платформа за коопериране между наука и индустрия”, заключи  Лукарски.

От своя страна Питър Де Крем посочи, че в страната ни вече има успешно опериращи белгийски компании в сферата на химическата и петролна промишленост, строителството и аграрния сектор. По негови думи България се очертава като предпочитана локация в целия регион на Югоизточна Европа за белгийските инвеститори. Условията, които предлага страната ни създават предпоставки за реализирането на дългосрочни и устойчиви инвестиции, като не са малко примерите на белгийски компании у нас, които надграждат многократно първоначалните си инвестиции. По думите на посланика на Белгия у нас Н.Пр. г-жа Аник Ван Калстер  в момента заявени намерения за инвестиции има и от още няколко белгийски компании. Една от тях планира изграждането на нов център за иновации в Северна България.

За периода януари-февруари 2016 г. износът за Белгия възлиза на 74.0 млн. евро (51.2% спад в сравнение със същия период на 2015 г., 2.1% дял и 12-то място в българския износ), а вносът от Белгия е 89.9 млн. евро (15.7% ръст спрямо периода януари-февруари на 2015 г., 2.4% дял от общия внос, 14-то място във вноса). Салдото е отрицателно и възлиза на -15.9 млн. евро.

През 2015 г. износът за Белгия е в размер на 853.7 млн. евро (5.5% спад в сравнение с 2014 г., 3.7% дял и 7-мо място в българския износ), а вносът от Белгия възлиза на 607.2 млн. евро (12.8% ръст спрямо 2014 г., 2.3% дял от общия внос, 14-то място във вноса). Салдото е положително за България и е на стойност 246.5 млн. евро.

По предварителни данни на БНБ през 2015 г. преките чужди инвестиции от Белгия възлизат на 48.3 млн. евро, с което страната заема 9-то място по привлечени преки инвестиции през годината.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката