И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
02 април 2019

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 02.04.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Обсъждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция, както и необходимите изменения и допълнения в нормативна уредба.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

2. Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Министърът на икономиката да запознае членовете на сформираната към Министерство на правосъдието работна група за разработване на проект на ЗИД на Закона за българското гражданство с предложенията на признатите за представителни на национално ниво работодателски организации, с оглед обсъждането на тези предложения преди изготвянето на окончателен вариант на законопроекта и внасянето му за приемане от Министерски съвет.

По точка разни не постъпиха предложения.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката