И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
14 януари 2019

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 11.01.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1.Обсъждане на предложения за отлагане влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и за изменение и допълнение на Закона.

Вносител: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

2. Обсъждане на предложение за въвеждане на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод.“

Вносител: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

3. Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Незабавно да започне активен диалог между всички представени в Националния икономически съвет страни за постигане на консенсус по необходимите изменения и допълнения на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Да се създаде работна група с представители на Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите и на признатите за представителни на национално ниво работодателски организации, която да изготви анализ на нормативната уредба и предложи вариант за въвеждане на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод в едномесечен срок след постигане на консенсус по него между всички работодателски организации.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката