Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.)
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятия ...
 
 
 
Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества.
Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсори ...
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юни 2015 година
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети ...
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2106 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2015 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2016 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2106 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2015 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на ...
 
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката