Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за обществените поръчки
 
09 април 2015

Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществените поръчки.

Проектът на закон въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите. Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране.

Чрез проекта е разработен рамков закон, с което се цели постигане на устойчивост и намаляване на необходимостта от чести промени, които могат да засегнат съществени елементи на цялостната концепция. Така ще се осигури трайно съответствие на националната правна рамка с европейските директиви. Техническите въпроси, свързани с оперативното реализиране на възлагането, ще бъдат развити в правилник за прилагане на закона, който следва да влезе в сила едновременно с него.

Очакваните ефекти от приемането на закона са:

- съответствие на националното с европейското законодателство;

- облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес;

- снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки;

- оптимизиране работата на държавните институции.

Мотиви

Закон за обществените поръчки

Предложения може да изпращате в срок до 11 май 2015 г. на следния електронен адрес: p.dimitrova@aop.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката