Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или уни
 
02 март 2020

Проектът на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Регламент № 2019/125) е разработен след влизане в сила на Регламент № 2019/125, който е кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета е бил неколкократно и съществено изменян. С оглед постигане на яснота и рационалност същия бе кодифициран.

С Регламент № 2019/125 се въвежда нова номерация на членовете, описващи разпоредбите за определени дейности, които подлежат на контрол, нови номера на приложенията със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и нови номера на образците на документи, което вади до невъзможност до прилагане на ефективен контрол от страна на страната ни. В сега действащия Закон за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 разписаните препратки към Регламента не отговарят на номерацията на Регламент № 2019/125, който отменя Регламент (ЕО) № 1236/2005, което налага промяна на съществуващото законодателство.

Предложеният законопроект ще доведе до хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз и изпълнение на поетите от Република България ангажименти по линия на Европейския съюз.

Проектът на Решение на Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 може да видите ТУК.

Мотиви към проекта на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 може да видите ТУК.

Резюме на цялостната оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно цялостната оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Справка за съответствие с европейското право можете да видите ТУК.

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.doicheva@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката