Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
 
17 април 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и във връзка с изпълнението на Решение на Министерски съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване. Целта да бъдат допълнени сега съществуващите административнонаказателни разпоредби, отнасящи се до нарушения на спазването на изискванията на чл. 10 от ЗЗХОКТХВТП, регламентиращи режима на износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенцията). Приемането на предложения проект ще предвиди и възможност да бъдат налагани санкции и в по-маловажни случаи.

В преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба свързани с изпълнение на Решение на Министерски съвет № 704/05.10.2018 г.

Приемането на предложения проект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенцията и в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането й.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП може да видите ТУК.

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: m.stoilova@mi.government.bg

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката