Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
 
25 юни 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

С предложените промени се определят сроковете, в които административния орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение  на разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които административния орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон. Това обосновава необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗТИП. Въвеждат се механизми за осигуряване на бързина, откритост и предвидимост при предоставянето на административните услуги, както и се премахва противоречието несъответствието между разпоредби на ЗТИП и такива на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по законопроекта, които могат да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката