Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
 
12 март 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ) е изготвен за да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

Регламент (ЕС) 2018/302 е насочен към преодоляването на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите в рамките на ЕС. Целта е да се гарантира, че всички потребители от ЕС имат същият достъп до оферти, цени, условия на продажби, както гражданите и местните лица на държавата членка, в която търговецът е установен.

Законопроектът предвижда да бъдат въведени санкции за нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302, като по този начин ще се осигури необходимият контрол спрямо търговците, които прилагат дискриминационни практики и ще бъдат защитени правата и интересите на потребителите и предприятията, които пазаруват за собствено потребление в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

С предвидените изменения и допълнения в ЗИД на ЗДПУ се определят правоприлагащите органи и органите, които следва да оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги, уреждат се последиците от неизпълнението на задължението за недискриминация по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване на получателите на услуги, и се осигурява необходимата правна рамка на национално ниво, свързана с прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/302.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по законопроекта, които могат да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката