Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата
 
12 юни 2019

Проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

12 юни 2019 г.

Във връзка с решение на Националния икономически съвет от 11.01.2019 г., междуведомствена работна група разработи проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата. С него се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. В дейността на работната група взеха участие представители на всички национално представителни работодателски организации.

Механизмът се въвежда в съответствие с Директива (ЕС) 2018/410, с която е предвидено изменение в чл.10а, параграф 6 на Директива 2003/87/ЕО. Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското право е Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г.

Схемата за държавна помощ ще се реализира чрез издаването на наредба от министъра на икономиката и ще се прилага след нотифицирането й от Европейската комисия (ЕК). За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти емисии на парникови газове, което е отразено в законопроекта.

С оглед обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти емисии постъпват във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), в Преходни и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено допълване на Закона за енергетиката по отношение на разходването на тези приходи, както и във връзка с предоставянето на информация и докладването на схемата пред ЕК.

В предвидения едномесечен срок ще бъде допълнен и специалния акт, който урежда дейността на ФСЕС.

 

Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата може да видите ТУК.

Проектът на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция Модернизация на администрацията в МС можете да видите ТУК.

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предоставяне на предложения и становища по проекта на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: g.zahariev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката