Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 1997 г.
 
12 февруари 2019

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. /РМС/ са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване като в срок до 31 март 2019 г. следва ресорните министри да внесат за одобрение от Министерския съвет необходимите промени в подзаконовата нормативна база. В точка 29 от приложение № 1 към РМС № 704/2018 г. е посочено, че предвидената в Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, такса за съобщения за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация не е в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В тази връзка e изготвен проект на Постановление на Министерския съвет, с което Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ ще се приведе в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По-конкретно проектът предвижда да отпадне таксата, събирана за съобщения за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация. Останалите такси в Тарифата се запазват без промяна.

Проектът на Постановление на Министерския съвет можете да видите ТУК.
Проектът на доклад може да видите ТУК.
Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.
Становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС относно предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища, които могат да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката