Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
 
31 юли 2020

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет има за цел да се осигурят правилните условия за прилагането на новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, с оглед изпълнение на ангажиментите на страната ни по осигуряване прилагането на европейското законодателство в областта на взаимното признаване на стоки.

Предвидените с проекта на Постановление промени са основно от административен и технически характер, произтичащи от необходимостта от актуализиране на препратките към отменения Регламент (ЕО) № 764/2008 и адаптиране съобразно новите положения в Регламент (ЕС) 2019/515 на разпоредбите от действащото ПМС № 165 от 14.07.2004 г.

По-конкретно, промените целят актуализиране на препратките спрямо разпоредбите на глава III от новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 и детайлизиране на функциите на националното звено за контакт, установено в рамките на администрацията на МИ, спрямо разпоредбите от действащото постановление. С направените промени се постига по-голяма яснота и конкретика по отношение на вида на предоставяната информация от съответните администрации – а именно, прилаганите от тях национални технически правила и процедури по предварително разрешение по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/515, както и на начина и сроковете за предоставянето й. Последните са съобразени с основното изискване на чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/515 за предоставяне на отговор от страна на звеното за контакт относно продуктите по получено запитване в срок от 15 работни дни от получаването му.

Предвид включените в Устройствените правилници на МИ, МРРБ и ДАМТН функции на звена от съответната администрация като контактни точки по отношение на обмена на информация относно принципа на взаимното прилагане, въпросните разпоредби също са актуализирани и адаптирани. По този начин създадените и функциониращи звена в структурите на МИ, МРРБ и ДАМТН се запазват и ще продължат да изпълняват възложените им функции съгласно Устройствените правилници на трите съответни администрации, без въвеждане на съществени промени в тях.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: r.balacheva@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката