Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановлениe на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 
14 март 2019

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бяха вменени изцяло нови функции  – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

С предложения проект на нормативен акт се предвиждат изменения и допълнения в устройството и функциите на ДАМТН, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.  С приемането на предложените изменения и допълнения ще отпадне съществуващата непълнота в нормативната уредба, което ще даде възможност за ефективно функциониране на  администрацията на ДАМТН. Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

C проекта на ПМС не се предвижда увеличаване на щатната численост на персонала на ДАМТН. За първоначалното обезпечаване на дейността на новата главна дирекция със щатна численост, се намалява числения състав на друга главна дирекция от специализираната администрация.

По проекта на ПМС не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДАМТН няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

По проекта на ПМС не се налага да бъде изготвено мотивирано становище, тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 7 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление на Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.chilibonski@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката