Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 
24 януари 2020

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.), представляващи въвеждане на нови такси в съответствие с разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените нови такси се отнасят до:

- регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива;

- вземане на проби от твърди горива (въглища и брикети произведени от въглища);

- изпитване на съдържание на сяра на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища);

- изпитване на съдържание на пепел на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища);

- изпитване на съдържание на обща влага на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища) и

- изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на твърдите горива с изискванията за качеството им.

 

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.chilibonski@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката