Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахогр
 
19 април 2019

Проектът на Наредба предвижда изменения и допълнения на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, приета от министъра на икономиката. Целта на проекта е да бъдат въведени мерки за изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/502 на Комисията от 28 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/799 по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти, насочени към повишаването на сигурността и възможността за ранното откриване на измами, подобряване на контролни процедури с оглед да се осигури ефективност и ефикасност на тахографската система.

В изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване, в представения проект на нормативен акт е предвидено отпадане на изискването в заявлението за предоставяне на административната услуга да бъде положен печат на заявителя, което от своя страна представлява.

Проектът на доклад до Министра на икономиката можете да видите ТУК.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи (обн., ДВ., бр. 91 от 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 2017 г., изм., ДВ., бр. 12 от 2018 г.) можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката