Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме
Предложеният проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, предвижда отпадане на функцията на Българския институт по метрология да издава сертификат за съответствие за възпроизвеждане на националното знаме на производители.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология
Проектът предвижда намаляване, премахване или диференциране на определени такси в Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Проектът на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за измерванията
Проектът на Закон за изменение на Закона за измерванията е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез намаляване на броя на регулаторните режими.
12 септември 2017
Проект РМС за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.
31 август 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
25 август 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
24 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.
Отмяната на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 26.02.2007 г., с което е приета Наредбата за безопасност на запалките, имат за цел да приведат в съответствие българското законодателство с публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз на 16.06.2017 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15.06.2017 г. за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП).
19 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С проекта на Постановлението се предвижда в българското законодателство да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията по отношение на фенол; Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията по отношение на бисфенол А и Директива (EС) 2017/738 на Съвета по отношение на оловото, изменящи и допълващи Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките.
18 юли 2017
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката