Обяви и търгове
 
"Разработване на технологични пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в иновационната стратегия за интелигентна специализация"

Дата на обявяване: 01.04.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТНИ КАРТИ, СВЪРЗАНИ С ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  В ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”.

Публична покана (публикувана на 01.04.2016 г.)

Приложение № 1 към публичната покана (публикувано на 01.04.2016 г.)

Протокол (публикуван на 28.04.2016г.)

Доклад (публикувано на 28.04.2016г.)

Договор (публикуван на 28,07,2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 12.04.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката