Обяви и търгове
 
„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 19.08.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и  Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган“.

Обявление за поръчка /публикувано на 19.08.2016 г./

Решение за откриване  на процедурата/публикувано на 19.08.2016 г./

Документация  за обществена поръчка /публикувана на 19.08.2016 г./

Разяснение /публикувано на 26.08.2016 г./

Разяснение /публикувано на 19.09.2016 г./

Протокол № 1 относно  констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 21.10.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови параметри /публикувано на 04.11.2016 г./

Протокол 1 и приложение 1 към него /публикувани на 12.12.2016 г./

Протокол 2 /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 - първа част /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 - втора част /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 - трета част и приложение 1 към него /публикуван на 12.12.2016 г./

Решение за класиране /публикувано на 12.12.2016 г./

Доклад /публикуван на 12.12.2016 г./

Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка  /публикувано на 23.01.2017 г./

Обявление за възложена поръчка - изпратено в РОП на 17.03.2017 г. - публикувано в РОП на 20.03.2017 г.

Договор /публикуван на 20.03.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката