Обяви и търгове
 
Доставка и инсталация на подсистема за съхранение на данни и сървърна техника

Дата на обявяване: 31.03.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на подсистема за съхранение на данни и сървърна техника“.

 

Решение (публикувано на 31.03.2016 г.)

Обявление (публикувано на 31.03.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 31.03.2016 г.)

Протокол с констатации отнсно документите и информацията в Плик № 1 /публикуван на 27.05.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 07.06.2016г.)

Доклад от работата на комисията /публикуван на 23.06.2016 г./

Протоколи от работата на комисията от 1 до 4 вкл. /публикувани на 23.06.2016 г./

Решение за класиране на участниците в процедурата /публикувано на 23.06.2016 г./

Договор /публикуван на 14.07.2016/

Информация /публикувано на 02.11.2016/

 
Крайна дата за подаване на документи: 11.05.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката