Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия
Филтрирай по:
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Дата на обявяване: 13.10.2020
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Дата на обявяване: 12.10.2020
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 09.10.2020
Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД, гр. София...
 
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Дата на обявяване: 05.10.2020
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695...
 
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "АВИОНАМС" АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

Дата на обявяване: 05.10.2020
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "АВИОНАМС" АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София, ЕИК 831622969

Дата на обявяване: 29.09.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Про...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София, ЕИК 831629999

Дата на обявяване: 29.09.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Пр...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката