Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия
Филтрирай по:
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ", гр. СОФИЯ

Дата на обявяване: 22.01.2021
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министъра на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обяв...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Свиленград

Дата на обявяване: 22.01.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 3 от проведено на 17.12.2020 г. заседание, Съветът на директорите на „Национална ком...
 
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, гр. Бургас, ЕИК 201847598

Дата на обявяване: 21.01.2021
Крайна дата за подаване на документи: 01.02.2021
Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, гр. Бургас, ЕИК 201847598...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 01.12.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 802 от проведено на 08.10.2020 г. заседание, Съветът на директорите на „Държавна кон...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Дата на обявяване: 13.10.2020
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Дата на обявяване: 12.10.2020
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката