Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на ...
 
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.10.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството....
 
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.10.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството...
 
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 02.10.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на Болнична телевизионна система

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на Болнична телевизионна система...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на площи в сгради на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на площи в сгради на дружеството...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката