Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра" ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател на недвижимо имущество - сгради, собственост на болницата

Дата на обявяване: 07.10.2019
"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра" ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател на недвижимо имущество - сгради, собственост на болницата...
 
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти

Дата на обявяване: 03.10.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 02.10.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на Болнична телевизионна система

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на Болнична телевизионна система...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на площи в сгради на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на площи в сгради на дружеството...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството...
 
"БАЕЗ" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на МПС, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
"БАЕЗ" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на МПС, собственост на дружеството...
 
"Интендантско обслужване" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 25.09.2019
"Интендантско обслужване" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални акиви, по счетоводни сметки 201 и 203

Дата на обявяване: 24.09.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални акиви, по счетоводни сметки 201 и 203...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката