Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД, обявява конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства.

Дата на обявяване: 30.08.2019
„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД, обявява конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежавани...
 
„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.08.2019
„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.08.2019
„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
„Врана“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.08.2019
„Врана“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството....
 
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 201 бр. бракувани оси, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.08.2019
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 201 бр. бракувани оси, собственост на дружеството....
 
„Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД публикува обявление за конкурс за избор на застраховател на МПС, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.08.2019
„Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД публикува обявление за конкурс за избор на застраховател на МПС, собственост на дружеството....
 
„ЗЕМИНВЕСТ” ЕАД публикува 3 обяви за търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.08.2019
„ЗЕМИНВЕСТ” ЕАД публикува 3 обяви за търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на имоти, собственост на дружеството....
 
„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Средна Тунджа, гр. Сливен.

Дата на обявяване: 26.08.2019
„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Средна Тунджа, гр. Сливен....
 
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.08.2019
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Национална спортна база" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.08.2019
"Национална спортна база" ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката