Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 29.10.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството...
 
"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 29.10.2019
"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството...
 
„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3241 бр. товарни вагони, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.10.2019
„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3241 бр. товарни вагони, собственост на дружеството....
 
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронни търгове, чрез електронната платформа за продажба на имоти

Дата на обявяване: 28.10.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронни търгове, чрез електронната платформа за продажба на имоти...
 
"Летище Стара Загора" ЕООД, гр. Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол

Дата на обявяване: 28.10.2019
"Летище Стара Загора" ЕООД, гр. Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол...
 
"Реставрация" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, намиращи се на територията на гр. Бургас

Дата на обявяване: 28.10.2019
"Реставрация" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, намиращи се на територията на гр. Бургас...
 
"АДИС" ЕООД обявява електронни търгове, чрез електронната платформа за продажба на имоти

Дата на обявяване: 25.10.2019
"АДИС" ЕООД обявява електронни търгове, чрез електронната платформа за продажба на имоти...
 
,,АДИС“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за две позиции.

Дата на обявяване: 24.10.2019
,,АДИС“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за две позиции....
 
"Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещение, предвидено за "Заведение за бързо хранене", находящо се в "УМБАЛ-Бургас" АД

Дата на обявяване: 23.10.2019
"Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещение, предвидено за "Заведение за бързо хранене", находящо се в "УМБАЛ-...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява конкурс за отдаване под наем на учебни зали, предназначени за провеждане на учебни занятия

Дата на обявяване: 22.10.2019
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява конкурс за отдаване под наем на учебни зали, предназначени за провеждане на учебни занятия...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката