Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот „Жп бюро Русе“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.02.2018
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот „Жп бюро Русе“, собственост на дружеството....
 
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от Клон „Марица“, Пловдив и Клон Шумен.

Дата на обявяване: 28.02.2018
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от Клон „Марица“, Пловдив и Клон Шумен....
 
МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на „Помещение за спомагателни дейности“, намиращо се в сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.02.2018
МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на „Помещение за спомагателни дейности“, намиращо се в сграда, собственост на дружеството....
 
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ обявява търг за продажба на дизелов агрегат, собственост на дружеството, намиращ се в гр. Велинград.

Дата на обявяване: 28.02.2018
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ обявява търг за продажба на дизелов агрегат, собственост на дружеството, намиращ се в гр. Велинград....
 
„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.02.2018
„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството“.

Дата на обявяване: 27.02.2018
„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството“....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 26.02.2018
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи, собственост на дружеството....
 
„Врана“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обект, находящ се в гр. София, с. Лозен.

Дата на обявяване: 26.02.2018
„Врана“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА за обект, находящ се в гр. София, с. Лозен. ...
 
„Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 23.02.2018
„Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
„Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 23.02.2018
„Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката