Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.09.2019
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството....
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на материален актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на материален актив, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 11.09.2019
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на апартаменти и стаи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.09.2019
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на апартаменти и стаи, собственост на дружеството...
 
"Български пощи" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.09.2019
"Български пощи" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Автомагистрали" ЕАД, обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховки "Имущество", собственост на "Автомагистрали" ЕАД и "Индустриален пожар" АБП Калугерово

Дата на обявяване: 11.09.2019
"Автомагистрали" ЕАД, обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховки "Имущество", собственост на "Автомагистрали" ЕАД и "Индустриален пожар" АБП Калугерово...
 
"Български пощи" ЕАД - Регионално управление "Западен регион", обявява търг с тайно наддаване за продажба на 16 /шестнадесет/ броя МПС, находящи се в РУ "Западен регион" - София-град, ОПС Кюстендил и ОПС Монтана

Дата на обявяване: 09.09.2019
"Български пощи" ЕАД - Регионално управление "Западен регион", обявява търг с тайно наддаване за продажба на 16 /шестнадесет/ броя МПС, находящи се в РУ "Западен регион" - София-град, ОПС Кюстендил и ...
 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.09.2019
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството...
 
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив публикува обяви за провеждането на конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.09.2019
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив публикува обяви за провеждането на конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката