Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София обявява конкурси за избор на застраховател на дружеството

Дата на обявяване: 12.11.2019
"Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София обявява конкурси за избор на застраховател на дружеството...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 203, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.11.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 203, собственост на дружеството...
 
"Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла" ЕООД, гр София обявява конкурс за избор на застраховател, за застраховане на имуществото на дружеството и Обща гражданска застраховка

Дата на обявяване: 11.11.2019
"Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла" ЕООД, гр София обявява конкурс за избор на застраховател, за застраховане на имуществото на дружеството и Обща гражданска ...
 
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване и закрито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.11.2019
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване и закрито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на актив, собстдвеност на дружеството

Дата на обявяване: 08.11.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на актив, собстдвеност на дружеството...
 
„Индустриална зона - Видин“ ЕАД публикува две обяви за конкурс.

Дата на обявяване: 08.11.2019
„Индустриална зона - Видин“ ЕАД публикува две обяви за конкурс....
 
"Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД гр. София, обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.11.2019
"Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД гр. София, обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на дълготраен актив, собственост на дру...
 
Университетска многопрофилна болница "Канев" АД, гр. Русе обявява търг за отдаване под наем на помещение, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2019
Университетска многопрофилна болница "Канев" АД, гр. Русе обявява търг за отдаване под наем на помещение, собственост на дружеството...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2019
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството...
 
"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2019
"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката