Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД възобновява търговете с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.05.2020
"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД възобновява търговете с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен

Дата на обявяване: 12.05.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен...
 
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, находящи се в гр. Белене, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.05.2020
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, находящи се в гр. Белене, собственост на дружеството...
 
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян" ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за "Застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения и др. ДМА, собственост на дружеството, за срок от 1 /една/ година, чрез изд

Дата на обявяване: 08.05.2020
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян" ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за "Застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения и др. ДМА, собствено...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.05.2020
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
МБАЛББ "Света София" ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА

Дата на обявяване: 05.05.2020
МБАЛББ "Света София" ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ДМА...
 
"Врана" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на ДМА по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.04.2020
"Врана" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на ДМА по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за срок от 3 /три/ години на активи

Дата на обявяване: 30.04.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за срок от 3 /три/ години на активи...
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.04.2020
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството...
 
"Мини Марица Изток" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.04.2020
"Мини Марица Изток" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката