Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Дата на обявяване: 30.03.2020
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции...
 
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.03.2020
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 27.03.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години...
 
"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна

Дата на обявяване: 26.03.2020
"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот

Дата на обявяване: 24.03.2020
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот...
 
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 80 броя рами от талиги БТ 6 и 100 броя ресори 8/1200 от бракувани товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 23.03.2020
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 80 броя рами от талиги БТ 6 и 100 броя ресори 8/1200 от бракувани товарни вагони, собственост на дружеството...
 
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 23.03.2020
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на товарни автомобили

Дата на обявяване: 19.03.2020
"АДИС" ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на товарни автомобили...
 
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 19.03.2020
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи - част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/

Дата на обявяване: 19.03.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи - част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/...
 
 
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката