Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 18.10.2019
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„ВМЗ” EАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Злополука“.

Дата на обявяване: 18.10.2019
„ВМЗ” EАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Злополука“....
 
"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот обявява търг с явно наддаване, за продажба на дълготраен материален актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.10.2019
"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот обявява търг с явно наддаване, за продажба на дълготраен материален актив, собственост на дружеството...
 
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” за МПС на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” за МПС на дружеството....
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на ...
 
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.10.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството....
 
„АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД публикува обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 14.10.2019
„АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД публикува обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“.

Дата на обявяване: 14.10.2019
„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“....
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Марково, обл. Пловдив

Дата на обявяване: 11.10.2019
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Марково, обл. Пловдив...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката