Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Продажба на активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 19.08.2019
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на 485 броя товарни вагони, собственост на дружеството....
 
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, намиращи се на територията на търговското поделение на дружеството в гр. Бургас

Дата на обявяване: 16.08.2019
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, намиращи се на територията на търговското поделение на дружеството в гр. Бургас...
 
„СБПЛББ – Роман“ ЕООД обявява повторно конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.08.2019
„СБПЛББ – Роман“ ЕООД обявява повторно конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА“, собственост на дружеството....
 
„Плод-зеленчук“ ЕООД – Габрово набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за участие в конкурс за застраховане на имуществото му.

Дата на обявяване: 15.08.2019
„Плод-зеленчук“ ЕООД – Габрово набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за участие в конкурс за застраховане на имуществото му....
 
"Адис" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот

Дата на обявяване: 14.08.2019
"Адис" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, Пристанище Варна-изток, включително продажба на 2 броя машини

Дата на обявяване: 14.08.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, Пристанище Варна-изток, включително продажба на 2 броя машини...
 
МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил обявява търг, с тайно наддаване за продажба на поземлен имот

Дата на обявяване: 14.08.2019
МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил обявява търг, с тайно наддаване за продажба на поземлен имот...
 
"Редки метали" ЕООД /Л/, Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.08.2019
"Редки метали" ЕООД /Л/, Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, Пристанище Варна-запад, включително 4 броя машини

Дата на обявяване: 13.08.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, Пристанище Варна-запад, включително 4 броя машини...
 
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.08.2019
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката