Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "КИНТЕКС" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.08.2019
"КИНТЕКС" ЕАД, гр. София обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Национална спортна база" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.08.2019
"Национална спортна база" ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "АДИС" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 22.08.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартаненти, собственост на дружеството....
 
Избор на застраховател от "УМБАЛ д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен

Дата на обявяване: 21.08.2019
"УМБАЛ д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за застраховане на имущество, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.08.2019
"Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.08.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени обекти, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Студентски столове и общежития" ЕАД, гр. София, клон Велико Търново

Дата на обявяване: 21.08.2019
"Студентски столове и общежития" ЕАД, гр. София, клон Велико Търново открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 20.08.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 19.08.2019
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на 485 броя товарни вагони, собственост на дружеството....
 
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, намиращи се на територията на търговското поделение на дружеството в гр. Бургас

Дата на обявяване: 16.08.2019
"Реставрация" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, намиращи се на територията на търговското поделение на дружеството в гр. Бургас...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката