Процедури
Филтрирай по:
 
"Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката"

Дата на обявяване: 17.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 25.08.2017
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на

Дата на обявяване: 21.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2017
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на икономиката. ...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка НР /Ейч Пи/", обособена позиция 1

Дата на обявяване: 21.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 03.07.2017
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка НР /Ейч Пи/, обособена позиция 1...
 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 03.04.2017
Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2017
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. по обособена позиция 1 "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"

Дата на обявяване: 13.01.2017
Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2017
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. по обособена позиция 1 "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"...
 
Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 23.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2017
„Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката”, по пет обособени позиции: 1. „Доставка на копирни машини“; 2. „Доставка на принтери“; 3. „Доставка на...
 
Подновяване и поддръжка на софтуерните продукти F-Secure и Novell OES2/OES11 за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 11.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 12.12.2016
Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтеросавани участници за участие в процедура с предмет: "Подновяване и поддръжка на софтуерните проду...
 
„Дизайн и отпечатване на рекламни материали за визуализация на резултатите по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Дата на обявяване: 02.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 24.11.2016
Дизайн и отпечатване на рекламни материали за визуализация на резултатите по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”...
 
„Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 27.10.2016
Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2016
Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г....
 
„Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“

Дата на обявяване: 24.10.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.11.2016
Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката