Процедури
Филтрирай по:
 
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 10.05.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.05.2019
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“

Дата на обявяване: 05.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции...
 
„Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката“ по три обособени позиции

Дата на обявяване: 28.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019
„Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката“ по тр...
 
"Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 15.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019
Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на ико...
 
„Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Дата на обявяване: 14.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.03.2019
Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020...
 
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Дата на обявяване: 05.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.02.2019
Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г....
 
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции"

Дата на обявяване: 24.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 28.02.2019
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции...
 
„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и изработка на книжки за визуализация на резултатите

Дата на обявяване: 07.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 25.02.2019
Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г....
 
„Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 04.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019
Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г....
 
„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и

Дата на обявяване: 20.12.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2019
Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Ини...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката