Процедури
Филтрирай по:
 
„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 15.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 05.01.2016
Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично п

Дата на обявяване: 10.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2015
Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на икономиката...
 
Доставка на 20 (двадесет) броя моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" по 3 обособени позиции

Дата на обявяване: 17.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2016
Доставка на 20 (двадесет) броя моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" по 3 обособени позиции: Позиция 1: "Доставка на 15 (петнадесет) броя...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали", по обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 17.11.2015
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали", по обособена пози...
 
„Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката“ по 5 обособени позиции

Дата на обявяване: 16.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2015
Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката, по 5 обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на настолни к...
 
"Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020"

Дата на обявяване: 12.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 11.11.2015
Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020...
 
"Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите"

Дата на обявяване: 18.08.2015
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2015
Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите...
 
Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 27.07.2015
Крайна дата за подаване на документи: 09.09.2015
Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г....
 
"Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания и дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Дата на обявяване: 08.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2015
Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания и дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Операт...
 
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"

Дата на обявяване: 18.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2015
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката