Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации"

Дирекция: Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации
Дати за подаване на документи: 08.08.2020 - 17.08.2020

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжносттая "сташи експерт" в отдел „Управление при кризисни ситуации“, дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при...
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл в дирекция "Вътрешен одит"

Дирекция: Вътрешен одит
Дати за подаване на документи: 08.08.2020 - 17.08.2020

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на "главен вътрешен одитор" по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл в дирекция "Вътрешен одит"...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката