Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжност "главен експерт" в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество
Дати за подаване на документи: 16.08.2019 - 26.08.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжност "главен експерт" в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"...
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността "главен инспектор" в Инспектората на МИ

Дирекция: Инспекторат
Дати за подаване на документи: 15.08.2019 - 26.08.2019

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността "главен инспектор" в Инспектората на ...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за инспектор-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността " инспектор" – 1 щ.бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за старши инспектор-2щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "старши инспектор" – 2 щ.бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за главен инспектор-4щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "главен инспектор" – 4 щ.бр. в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за държавен инспектор-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "държавен инспектор" в отдел "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за държавен експерт-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "държавен експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за главен експерт-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за старши експерт-1щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "старши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за младши експерт-3щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности
Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "младши експерт"-3 щ.бр. в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности"...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката