Армения
 Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail:

Референт за Армения
Иван Баталов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7623; факс: +359 2 981 4915
e-mail: i.batalov@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Армения

Двустранните търговски връзки между България и Армения след 2000 г., като цяло се характеризират с малки обеми на доставките, като за годините от 2008 г. до 2014 г. българският износ за Армения възлиза на около 0.1% от съвкупния износ на страната ни.

1. Стокообмен
(в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007 г.

46.9

22.6

24.3

-1.8

2008 г.

26.7

23.0

3.7

19.3

2009 г.

20.7

19.0

1.7

17.3

2010 г.

27.0

26.7

0.3

26.4

2011 г.

26.9

26.4

0.5

25.9

2012 г.

26.0

25.4

0.6

24.8

2013 г.

27.6

22.3

5.3

17.0

2014 г.

25.5

24.8

0.8

24.0

2015 г. 23.2 21.4 1.7 19.7
2016 г. 20.0 19.7 0.3 19.4
I-VI 2016 г. 11.2 11.1 0.1 11.0
I-VI 2017 г. 11.1 10.9 0.2 10.7

През 2016 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 20.006 млн. щ. долара, като българският износ за Армения е възлязъл на 19.710 млн. щ. долара, а арменският внос в България е достигнал 296 хил. щ. долара. Спрямо 2015 г. двустранният стокообмен с Армения е намалял с 11.5%, българският износ е спаднал с 5.5%, а вносът от Армения е с 83.1% по-малък.

Благоприятни условия за развитие на търговските отношения предоставя членството на Армения в Световната търговска организация (СТО). Страната е член на СТО от 05 февруари 2003 г., с което поема ангажименти за либерализиране на пазара си и създаване на условия за свободна конкуренция и търговия.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водеща стокова група в българския износ за Армения през последните години е медикаменти, с относителен дял движещ се между 10-15%. Други стокови групи, традиционно присъстващи във водещите групи стоки на износа ни за Армения са почистващите препарати и препаратите за поддържане на косата.

Вносът от Армения в страната ни е представен предимно от стоки с по-ниска степен на преработка. През 2016 г. сред водещите стоки във вноса от Армения са спиртните напитки, стъклените изделията и апаратите за анализи.

Водещи стоки в българския износ за Армения през 2016 г.

Групи стоки – износ

Отн. дял

%

Медикаменти

11.1

Повърхностноактивни препарати, перилни и почистващи препарати

10.9

Препарати за поддържане на косата

6.8

Водещи стоки в българския внос от Армения за 2016 г.

Групи стоки – внос

Отн. дял

%

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

22.4

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове от стъкло

15.8

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

9.1

3. Инвестиции

По данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции от Армения в България достигат най-високо ниво през 2009 г., като тогава инвестиция на стойност около 25 млн. евро е закупуването на „Бутилираща компания Горна Баня” от арменския концерн „Мултигруп”.

Преки инвестиции от Армения в България (в млн. евро)

Година

Поток

(нетни трансакции)

2007 г.

3.7

2008 г.

4.6

2009 г.

31.4

2010 г.

1.6

2011 г.

1.8

2012 г.

7.8

2013 г.

6.1

2014 г.

-0.2

2015 г. -14.7
2016 г. 0.0

Източник: БНБ

4. Туризъм

Благоприятните фактори за развитие туристическите връзки между двете страни са географската близост на България и Армения, сходните бит, религия и култура. Факторите затрудняващи двустранните туристически връзки са липсата на директна самолетна връзка между София и Ереван и визовият режим.

Година

Посещения на арменски туристи в България

Пътувания на български граждани в Армения

2007

3 081

122

2008

3 785

130

2009

3 608

233

2010

4 515

129

2011

5 331

4

2012

6 976

n/a

2013

6 491

634

2014

6 683

1 071

2015 5 737 1 354
2016 5 270 1 511

Източник: Министерство на туризма

5. Договорно-правна база

Сред сключените двустранни споразумения са следните:

  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (София, 10 април 1994 г.);
  • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (подписана на 10.04.1995 г., в сила от 3.10.1995 г.);
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 10 април 1995 г., в сила от 06.03.1996 г.);
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 19 януари 1995 г.) - в сила от 27 март 1996 г.;
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма (Ереван, 2 декември 1999 г.) - в сила от 2 август 2000 г.;
  • Договор за сътрудничество за международни комбинирани превози на товари (Ереван, 1 декември 1999 г.);
  • Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност (Ереван, 2 декември 1999 г. – в сила от 18.04.2002 г.);
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (подписана на 13 ноември, в сила от 21.02.2008 г.);
  • Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото от 10.04.1995 г. (подписан на 10.12.2008 г., не разполагаме с информация за ратифицирането от българска страна).

До 31.12.2006 г. в основата на двустранните търговско-икономически отношения на България и Армения е Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 25 април 1994 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС тази спогодба е денонсирана по взаимно съгласие, считано от 01.01.2007 г., като икономическите връзки се осъществяват на база на договорноправната рамка между Армения и ЕС и правилата на СТО, в която членуват България и Армения.

6. Междуправителствена комисия

Към момента са проведени седем заседания на Междуправителствената българско-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. От края на 2009 г. председател на българската част на смесената Междуправителствената комисия е министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията. Председател на арменската част е министърът на транспорта и комуникациите.

Първото заседание е проведено в периода 14-15 април 1999 г. в гр. София, като председатели на Комисията от българска и арменска страна за този период са заместник-министри на транспорта.

Последното към момента, седмо заседание на Междуправителствената българско-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество е проведено в периода 14-15 декември 2015 г. в гр. София. В рамките му е направен преглед на състоянието и перспективите за развитие на двустранната договорно-правна база и двустранното сътрудничество в области, като: икономика, транспорт, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство, енергетика, туризъм, образование и наука, култура, опазване на околната среда и други.

7. Посещения и срещи

В периода 10-11 декември 2008 г. е осъществено официално посещение на президента на Република Армения Серж Саргсян в София.

В периода 2-3 април 2012 г. е осъществено официално посещение в Република Армения на министър-председателя на България Бойко Борисов по покана на арменския министър-председател.

В периода 14-15 декември 2015 г. министърът на транспорта и комуникациите на Армения посети България за провеждането на седмото заседание на смесената Междуправителствената комисия.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката