Андора
 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Андора
Антоанета Христова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg


Търговско-икономическите отношения между България и Андора

Стокообмен с Андора в евро

период

стокообмен

ръст %

износ

ръст %

внос

ръст %

салдо

2010

366648

5537.3

365947

101551.9

701

-88.6

365246

2011

56956

-84.5

32545

-91.1

24411

3382.3

8134

2012

61998

8.9

30827

-5.3

31171

27.7

-344

2013

239738

286.7

220029

613.8

19709

-36.8

200320

2014

124937

-47.9

96137

-56.3

28800

46.1

67337

2015

79357

-36.5

40404

-58.0

38953

35.3

1451

2016

138373

74.4

95199

135.6

43174

10.8

52025

2017

76143

-45.0

59731

-37.3

16412

-62.0

43319

I-IX.2017

59837

 

44508

 

15329

 

29179

I-IX.2018

97934

63.7

72565

63.0

25369

65.5

47196

*по данни на МИ

В периода януари-септември 2018 г. стокообменът с Андора е в размер на 97934 евро, от които износ в размер на 72565 евро и внос 25369 евро.

Търговско-икономическите отношения между България и Андора имат непостоянен характер. По-значителен износ е осъществен през 2010 г. и 2013 г.

В периода януари-юни 2018 г. стокообменът с Андора е в размер на 50360 евро, от които износ в размер на 30139 евро и внос 20221 евро.

През 2017 г. се наблюдава спад от 45% в стокообмена с Андора, който е в размер на 76143 евро. Износът е спаднал с 37.3% в сравнение с 2016 г., 60 хил. евро в сравнение с 95 хил.  евро през 2016 г. Вносът е намалял с 62%. Салдото е положително (+43319 евро).

През 2016 г. се наблюдава ръст от 74.4% в стокообмена с Андора, който е в размер на 138373 евро. Износът се е увеличил над два пъти в сравнение с 2015 г., 95 хил. евро в сравнение с 40 хил.  евро през 2015 г. Вносът се е увеличил с 10.8% и е в размер на 43174 евро. Салдото е положително (+52025 евро).

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Андора през 2017 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2017 г.

26 713 222.79

100.00

в т.ч. Андора

59.73

0.00

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения

17.86

29.91

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

14.38

24.07

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с презрамки, за жени или момичета

13.80

23.10

6203

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, панталони с презрамки, за мъже или момчета

3.65

6.11

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията

1.99

3.33

6202

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за жени  или момичета, с изключение  на  артикулите  от N 6204

1.60

2.68

6201

Палта,  пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение   на артикулите  от N 6203

1.48

2.47

6506

Други шапки, дори гарнирани

1.04

1.74

9950

Служебен код (SL)

0.98

1.64

4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

0.88

1.47

 

Водещи стоки във вноса от Андора през 2017 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2017 г.

30 244 551.91

100.00

в т.ч. Андора

16.41

0.00

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита,  разклоняване, включване   или  свързване  на електрически вериги

14.82

90.30

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

0.52

3.14

9950

Служебен код (SL)

0.44

2.69

6214

Шалове, eшарпи, кърпи  за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули

0.37

2.27

6203

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, панталони с презрамки, за мъже или момчета

0.26

1.61

 

3. Инвестиции в България

По данни на БНБ за периода 1996-I-IX.2018 г. инвестициите от Андора в България са в размер на 8.6 млн. евро. През 2016 г. реализирани са инвестиции в размер 100 хил. евро, а през 2017 г. няма реализирани инвестиции, а в периода януари-септември на 2018 г. са извършени нетни плащания в размер на 1.3 млн. евро.

година

млн. евро

1996

0.0

1997

0.0

1998

0.0

1999

0.0

2000

0.0

2001

0.0

2002

0.0

2003

0.0

2004

0.0

2005

0.1

2006

7.0

2007

2.5

2008

1.3

2009

0.1

2010

0.0

2011

-0.2

2012

-1.1

2013

0.0

2014

-0.1

2015

0.2

2016

0.1

2017

0.0

I-IX.2018

-1.3

1996-I-IX.2018

8.6

* Източник: БНБ

4. Посещения

През м. април 2014 г. бе реализирано посещение на заместник-министър Бранимир Ботев в Андора с цел участие в Осми конгрес за зимен и планински туризъм. Световният конгрес по зимен и планински туризъм се провежда на всеки две години в Андора в тясно сътрудничество между местните власти, правителството на Андора и Световната организация по туризъм (UNWTO) към ООН и представлява възможност за обмяна на опит и знания в областта на зимния и планинския туризъм.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката