Албания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Тирана

Мирослав Миланов

e-mail: m.milanov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg


I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Албания

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономическите отношения между България и Албания

Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2006

85.18


82.08


3.1


78.98

2007

59.42

-30.24

51.18

-37.65

8.24

165.81

42.94

2008

80.3

35.14

72.94

42.52

7.36

-10.68

65.58

2009

68.54

-14.65

63.53

-12.9

5.01

-31.93

58.52

2010

70.66

3.09

58.62

-7.73

12.04

140.32

46.58

2011

69.02

-2.32

51.67

-11.86

17.35

44.1

34.32

2012

69.04

0.03

50.05

-3.14

18.99

9.45

31.06

2013

79.18

14.69

62.11

24.1

17.07

-10.11

45.04

2014

79.7

0.66

60.8

-2.11

18.9

10.72

41.9

2015

81.7

2.51

62.41

2.65

19.29

2.06

43.12

2016

80.9

-1.0

65.1

4.3

15.9

-17.6

49.2

2017

95.9

24.0

77.8

19.5

18.1

22.0

59.6

2017 1-6

45.5


37.1


8.3


28.8

2018 1-6

47.98

5.6

41.4

11.5

6.6

-20.8

34.8

Данните за периода 1-12.2017 г., сравнени със същия период на 2016 г. отчитат:

 • ръст в стокообмена от 24.0%;
 • ръст в износа с 19.5%;
 • ръст във вноса с 22.0%;
 • търговското салдо остава положително за България.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износa за 2017 г.

КодMT

Описание

%


Общ износ през: 01-12/2017 г.

100.00


в т.ч. Албания

0.29

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

9.29

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

8.57

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6.99

5514

Тъкани  от  синтетични  щапелни влакна, съдържащи  тегловно по-малко от  85 %  от тези влакна, смесени  предимно  или  само  с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2 :

4.94

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

2.62

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт  или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло:

2.57

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

2.47

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво  алкохолно съдържание:

2.15

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

1.86

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

1.84

Водещи стоки във вноса за 2017 г.

КодMT

Описание

%


Общ внос през: 01-12/2017 г.

100.00


в т.ч. Албания

0.06

7404

Отпадъци и отломки от мед

27.85

0702

Домати, пресни или охладени

12.33

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

5.15

9403

Други мебели и техните части:

5.13

0707

Краставици и корнишони, пресни или охладени

4.23

6406

Части  за  обувки  (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни  от външните ходила); подвижни  вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гетри и подобни артикули  и техните части:

4.12

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или пулверизирани:

3.94

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

3.86

0709

Други зеленчуци, прeсни или охладени:

2.72

6112

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени:

2.67

След приемането на България в ЕС, се отчита увеличение на стокообмена на Албания със страни като Македония, Турция, Сърбия и Косово. Причина за това са наложените мита за някои групи стоки и липсата на налози върху същите стоки за посочените страни.

Благоприятни условия за търговията между България и Албания създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на албанския пазар, както и качеството на предлаганите български стоки.

Вносът от Албания продължава да е силно ограничен, основно поради липсата на конкурентни стоки. Преобладават вторичните суровини – мед, изделия на обувната промишленост и селскостопански стоки. Не се внасят традиционните в стокообмена от миналите години продукти като хром-концентрат, меден валцдрат, маслини, зехтин и други.

При вноса в България се забелязва, предвид стойността на внасяните продукти, че става въпрос за единични сделки.

Най-изнасяните групи стоки за Албания са: продукти на хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната, стъкларската и текстилната промишленост, eлeктрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели.

3. Инвестиции

Размер на албанските инвестиции в България* в млн. евро*

Година

Салдо към края на отчетния период;

Нетни трансакции;

2006

5.0

-1.1

2007

5.1

0.2

2008

19.8

13.8

2009

5.4

-14.7

2010

5.5

0.3

2011

6.7

1.0

2012

7.1

0.6

2013

-

-0.2

2014

7.2

0.5

2015

7.3

-0.1

2016

7.7

-0.9

2017

-

-0.3

1-6 м. 2018 г.

15.4

0.0

*Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни. Всички валути, деноминирани в евро. Източник: БНБ

Размер на българските инвестиции в Албания в млн. евро*

Година

Салдо към края на отчетния период;

Нетни трансакции;

2006

7.0

-4.1

2007

16.0

-8.5

2008

7.9

-0.5

2009

12.0

-7.1

2010

12.5

1.0

2011

9.9

2.2

2012

12.0

-0.9

2013

-

0.3

2014

11.7

0.9

2015

14.6

1.4

2016

18.8

1.6

2017

-

0.1

1-6 м. 2018

40.1

-0.1

*Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни. Всички валути, деноминирани в евро. Източник: БНБ

Голяма българска инвестиция в Албания бе откритата през 2005 г. българо-албанска фабрика “Дерби” за сокове, безалкохолни напитки и полиетилен-терафталат на стойност 6 млн. евро. Размерът на първоначалната инвестиция бе 10 млн. евро. През 2013 г. българският партньор оттегли своето участие във фабриката, поради затрудненото финансово положение следствие на кризата. Понастоящем предприятието работи с едноличен собственик от албанска страна със значително намалени обороти.

През 2007 г. “Първа инвестиционна банка” (ПИБ) получи лиценз за извършване на банкова дейност и откри два свои филиала – в Тирана и Дуръс. ПИБ се утвърди на местния банков пазар и се нарежда сред най-бързо развиващите се малки и средни банки, като залага на нови продукти. Банката развива активно и кредитна дейност, като финансира проекти на средна стойност. Предпочитани отрасли са хранителната промишленост, туризмът и търговията. В момента ПИБ вече има офиси в Тирана, Дуръс, Фиер, Вльора, Елбасан, Корча, Шкодра и Берат.

Фирма “Каолин” регистрира българо-албанско дружество “МИД-АЛ” с 92% българско участие. Дружеството развива успешна дейност, след подписването на договор с албанската страна за разработване на кариера. Към момента фирмата е замразила инвестиционната си програма, в следствие на икономическата криза.

Фирма “Болкан роудс” чрез своето дъщерно дружество, регистрирано в Албания, редовно участва и печели търгове през 2010 г. и се утвърди като надежден изпълнител при строителството на пътища в страната.

Навлязлата през 2012 г. в енергийния сектор на Албания българска фирма “Ваптех” продължава да доставя машини и съоръжения за оборудване на малки ВЕЦ. Фирмата успешно се конкурира с австрийски, германски и италиански фирми, които до момента са основните доставчици на такова оборудване за Албания.

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани проекти с участието на албански инвеститори.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Албания

година

брой албанци, посетили България

изменение спрямо предходна година,%

брой българи, посетили Албания

изменение спрямо предходна година,%

2006

5702

0.9

3815

2.5

2007

6393

12.1

2809

-26.4

2008

6199

-3.0

2657

-5.4

2009

6500

4.9

1803

-32.1

2010

7172

10.3

1224

-32.1

2011

20 470

185.4

908

-25.8

2012

24 294

18.7

1336

60.8

2013

25 474

4.9

1612

20.7

2014

25 243

-0.9

13 939

764.7

2015

28 982

14.8

14 055

0.8

2016

34 009

17.3

13 410

-4.6

2017

34 033

0,1

15 739

17,4

1-6 м. 2018 г.

17 568

15,3

6 357

-11,2

Източник: Министерство на туризма

През периода 1-12.2017 г. албанските туристи, посетили България, са 34 033, което е увеличение едва с 0.1% в сравнение със същия период 2016 г., през периода е регистриран ръст от 4.6% на българските туристи посетили Албания.

За 2016 г. албанските туристи, посетили България, са 34 009, което е увеличение с 17.3 % в сравнение със същия период 2015 г.

За 2016 г. българските граждани, посетили Албания, са 13 410, което е спад от 4.6% спрямо предходната година.

Забелязва се активизиране на контактите между българските и албанските туроператорски фирми. От албанска страна има силен интерес към българското Черноморие, балнеолечението и възможностите, предлагани от българските ски-курорти.

5. Договорно-правна основа

 • Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Албания, подписан в Тирана на 14.02.1993 г., в сила от 13.10.1993 г.;
 • Спогодба между правителството на Република България и Република Албания за установяване на облекчен визов режим, подписана в София на 31.05.2002 г;
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в София на 01.08.1991 г. /актуализирана на 12 март 1999 г./, в сила от 01.10.1999 г.
 • На 01.12.2006 г. влезе в сила Временна спогодба между Европейския съюз и Република Албания за търговия и свързани с търговията въпроси, съгласно която транзитните превози на албански превозвачи през страни-членки на ЕС и на превозвачи от ЕС през Албания са либерализирани.
 • Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 27 април 1994 г. в София, в сила от 15.08.1994 г.;
 • Протокол за сътрудничество между Министерството на териториалното развитие, жилищна политика и строителство на Република България и Министерството на строителството, териториално и жилищно устройство на Република Албания, подписан в София на 08.10.1992 г.;
 • Договор между правителствата на Република България и Република Албания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Договорът е в сила от 28 януари 1996 г. Съгласно разпоредбите на РМС № 710 от 12.08.2005 г., договорът подлежи на изменение;
 • Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписано на 9 декември 1998 г., в сила от 1 юли 1999 г.;
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни. В сила от 12 юли 1999 г.;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на селското стопанство и развитието на селските райони между Министерствата на земеделието между двете страни, ветеринарно – санитарна спогодба и такава за растителна защита, в сила от 2001 г.;
 • Спогодба между правителствата на двете страни за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана в гр. София на 21  февруари 2002 г., ратифицирана със закон и обнародвана в ДВ бр. 97 от 2002 г.;
 • Спогодба за международни комбинирани превози, подписана на 26.03.2003 г. в Тирана, в сила от 06.11.2003 г.;
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване, подписана на 16.06.2003 г. във Варна, в сила за Република България от 01.04.2006 г.;
 • Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област, подписана на 19.09.2003 г. в Тирана, в сила от 01.02.2004 г. Спогодбата предвижда сътрудничество при предотвратяване, разследване и пресичане на митнически нарушения;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на информационното общество, телекомуникационните и пощенските услуги (подписана на 30.03.2004 г. в Тирана);
 • Меморандум за разбирателство в областта на малките и средни предприятия (подписан на 30.03.2004 г. в Тирана).
 • Меморандум за разбирателство за изграждането на нефтопровода Бургас- Вльора (подписан на 29.12.2004 г. в София)
 • Споразумение за сътрудничество между Търговско промишлените палати на България и Албания;
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни, в сила от 06.09.2009 г.
 • Търговията между Република България и Албания се реализира в съответствие с разпоредбите на Споразумението за стабилизация и асоцииране между ЕС и Албания, в сила от 01.04.2009 г.
 • Споразумение между Министерския съвет на Република Албания и правителството на Република България за икономическо сътрудничество (20.02.2013 г.) Споразумението беше подписано в гр. Тирана на 22 октомври 2012 г. от министър Делян Добрев и замени двустранната междуправителствена Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество от 20 април 1994 г.
 • Програма между Министерския съвет на Република Албания и правителството на Република България за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 г. (в сила от 20.02.2013)

България възприе изцяло и прилага пряко разпоредбите на Общата търговска и Общата селскостопанска политики на ЕС по отношение на вноса от трети страни, в т.ч. Общата митническа тарифа (TARIC), задълженията на ЕС в рамките на СТО, преференциалните търговски споразумения на ЕС, както и прилаганите антидъмпингови, изравнителни и защитни мерки.

6. Събития

На 19-20 март 2015 г. в Тирана се проведе шестата сесия на Смесената българо-албанска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката