Афганистан
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел:+359 2 940 7688;
факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Афганистан
Ангел Хаджийски
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 60, факс: +359 2 987 4 008
a.hadjiiski@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Ислямска Република Афганистан

1. Стокообмен

Поради продължаващия повече от двадесет години военен конфликт в Афганистан и настоящата политическа обстановка в страната, основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни се явява стокообменът, който е незначителен.                     

(млн. щ.д.)

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

34.3

0.0

34.3

34.3

2008

23.5

0.0

23.5

23.5

2009

8.5

0.0

8.5

8.5

2010

8.9

0.0

8.9

8.9

2011

6.0

14.8

20.8

-8.8

2012

5.4

0.0

5.4

5.4

2013

4.9

0.0

4.9

4.9

2014

2.7

0.0

2.7

2.7

2015

2.0

0.2

2.2

1.8

2016

1.1

12 х.щд

1.112

1.1

2017

1.05

83,3 х.щд

1.131

0,97

Януари-декември 2017г.

Износът на страната ни за Афганистан през посочения период възлиза на 1.05 млн. щ.д., с незначителен спад  от 4,5% спрямо същия период на 2016г. и включва основно: човешка кръв за терапевтични и диагностични цели, семена от слънчоглед, маслодайни семена, електрически трансформатори, куфари и ученически чанти и др.

Вносът от Афганистан в периода януари-декември 2017г. възлиза на 83,3 хил. щ.д., с ръст от 694% спрямо същия период на 2016г., дължащ се основно на: части за апаратите от NN 8801 или 8802: трансмисионни валове и колена; лагерни кутии и лагерни  черупки;  зъбни предавки  и  фрикционни  колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни  регулатори; артикули и дрехи; изделия от желязо или стомана; електрически трансформатори, и др.

Основни стоки в износа на България за Афганистан през 2017г. % от общия износ

Човешка кръв; животинска кръв, за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки,

9,93

 

 

Семена от слънчоглед, дори натрошени

9,49

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени:

6,91

Електрически трансформатори, електрически  преобразуватели , индуктивни бобини и дросели:

6,74

Куфари, куфарчета, папки,  ученически чанти, калъфи

6,13

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

5,55

Семена, плодове и спори, за посев:

4,69

Фланелки с ръкав, (тениски) долни фланелки:

4,55

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, панталони за мъже :

4,28

Очила (коригиращи, защитни  или други) и подобни артикули:

3,78

Ножове (различни от тези от N 8208), с режещо острие или назъбени:

3,47

Други обувки с външни  ходила и горна част откаучук  или пластмаси:

2,99

Други конфекционирани  артикули, включително шаблоните за дрехи:

2,91

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст плетени:

2,84

Палта,  пелерини, анораци, якета и подобни артикули:

2,21

Основни стоки във вноса от Афганистан през 2017 г. в % от общия внос

Части за апаратите от NN 8801 или 8802:

49,81

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни  черупки;  зъбни предавки  и  фрикционни  колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни  регулатори,

44,96

Артикули и дрехи, употребявани

1,86

Други изделия от желязо или стомана:

1,76

Служебен код (SL)

1,11

Електрически трансформатори, статични електрически  токоизправители, индуктивни бобини и дросели:

0,50

Основни стоки в износа на България за Афганистан за на 2016г.

Износ от България % от общия износ

Куфари, куфарчета, тоалетни чанти, ученически чанти и др.

12.5

Осветителни тела

7.4

Слънчогледово, шафраново, памучно масло и техните фракции

6,4

Обувки

9.2

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4,0

Фланелки, трикотажни или плетени

5.3

Други конфекционирани  артикули

3,7

Домакински артикули, домашни потреби

3,7

Мъжка конфекция

3,4

Бинокли, далекогледи, астрономически  далекогледи, оптични  телескопи

3,3

Палта,  пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

2,3

Водещи стоки във вноса в България от Афганистан за 2016г.

Внос от Афганистан % от общия внос

Автомобилни превозни средства за специални цели например коли за пътна  помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки

80,22

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни

9,71

Части за апарати

9,02

Водещи позиции в износа на България за 2015 г.:

Износ от България

% от общия износ

Електрически трансформатори

35.2

Човешка кръв и антисеруми

12.1

Хранителни продукти

10.6

Обувки

7.2

Куфари, куфарчета

4.2

Автоматични машини за обработка на информация

3.8

2015 г. бележи намаление на българския износ с 18.5% спрямо 2014 г., като възлиза на 2.2 млн. щ.д. и регистриран износ от 2.0  млн. щ.д. за Афганистан, намаление с 25.9% спрямо предходната година.

Водещи позиции в износа на България за 2014 г.:

Износ от България

% от общия износ

Млекопреработващи машини

23.88

Човешка кръв и антисеруми

18.98

Трикотажни фланелки

6.18

Обувки

5.73

Куфари и куфарчета

4.99

Автомобилни превозни средствa

4.95

Автоматични машини за обработка на информация 3.83

2014 г. бележи намаление на българския износ с 44.90% спрямо 2013 г., като възлиза на 2.7 млн. щ.д. и регистриран нулев внос от Афганистан.

През последните десет години стокообмена се формира за сметка на българския износ за Афганистан, поради което салдото е положително за нашата страна.

Количествената стойност на вноса е незначителна. Не могат да бъдат дефинирани постоянно присъстващи и динамично развиващи се стокови групи по вноса от Афганистан.

Двустранни търговско-икономически отношения

Търговско-икономическите връзки с Афганистан датират от 1961 г.

С наша техническа помощ са изградени или недовършени поради гражданската война редица обекти, като птицеферми, хладилни складове, кравеферма, завод за комбиниран фураж, керамичен завод.

Основните български дружества и институции работили в Афганистан са "Агрокомплект" (изградени три комплектни обекта), "Техноимпортекспорт"- тухларна фабрика в гр. Дехсабз, явяваща се най-големият промишлен обект изграден с българска помощ в Афганистан, "Електроимпекс", "Автоимпекс" и др.

През 1998-99г. "Електроимпекс" доставя оборудване за електро-подстанция в гр. Кандахар, в допълнение към своя предишна доставка от 80-те год.

В износа за Афганистан през 2001-2002 г. преобладават тютюневите изделия и преработените тютюни (2.102 млн.щ.д.), както и транспортни средства (ремаркета и полуремаркета). Основните износители са "Благоевград - БТ" АД, "Слънце Стара Загора – БТ" АД и "СОМАТ".

След свалянето на "талебаните" от власт България взема участие в Токийската донорска конференция (януари 2002 г.), като очертава конкретни измерения на своя принос за възстановяването на Афганистан:

  • изпращане на хуманитарна помощ (палатки, одеяла, медикаменти и др.);
  • предоставяне на техническа помощ в размер на 1.3 млн. евро;

По силата на постановление № 181 на МС от 9 август 2002 г., в рамките на посещението на министъра на външните работи в Кабул от октомври с.г., е предоставена безвъзмездна хуманитарна помощ на Афганистан във вид на имущество, на обща стойност около 500 хил.щ.д.

Наши фирми изявяват желание за реконструкция на строените от тях обекти и участие в стопанското възстановяване на Афганистан.

През юни – юли 2002 г. "Електроимпекс" АД изпраща две делегации в Афганистан и договоря свое участие в изпълнението на енергийни обекти, което не се осъществява поради липса на финансиране от афганистанска страна.

През март 2003 г. "Техноимпортекспорт" изпраща екип от експерти в Кабул, след което представя оферта за възстановяване на тухларната фабрика в гр. Дехсабз.

На 20 май 2004 г. е подписано Дарителско споразумение за предоставяне от НЕК на Националната електроенергийна компания на Афганистан на кабели и проводници на сума 232 822 лв.

Възможности за участие на българия във възстановителния процес в Афганистан

  • От българска страна първа стъпка към възстановителния процес в Афганистан може да бъде ремонтиране на изградените комплектни обекти от българските дружества, които са пострадали в една или друга степен от военните действия;
  • Следва  да се проучи моментното състояние и потърсят реални възможности за  възстановяване дейността на комплектните обекти и предприятия, изградени  на територията на Афганистан с българска помощ и български специалисти, в  т.ч. и създаване на смесени предприятия в областта на селското стопанство (особено  животновъдството), геоложките проучвания и фармацевтиката;
  • България  разполага с необходимите мощности, "ноу-хау" и специалисти за  разработката, реализирането и експлоатацията на проекти, отнасящи се до  бързото увеличаване на производството на храни и хранителни продукти. В  съответствие с нуждите на афганистанската страна и съгласувано с БТПП,  БСК, Съюза на работодателите в България и Изпълнителната агенция за  насърчаване на малките и средните предприятия биха могли да се  идентифицират конкретни български фирми и предприятия, които оптимално да  отговарят на изискванията за работа;

  • Увеличаване  обема и разширяване асортимента на българския износ за Афганистан на стоки  от първа необходимост, медикаменти, произведения на химическата  промишленост и строителни материали, при гарантирано финансиране от  международните фондове, предвидени за възстановяването на Афганистан;
  • Осигуряване  приоритетно участие на български инженерингови фирми в търгове за  възстановяване инфраструктурата и производствените мощности на страната, финансирани  по линия на Световната банка, Азиатската и Ислямската банки за развитие.

Считаме за особено важно становището, вижданията и оценките на афганистанската страна за пътищата, по които страната трябва да бъде възстановена.

Съгласно получената до момента в Министерство на икономиката информация, Афганистан разглежда възстановяването като цялостен процес, обхващащ инфраструктурата, селското стопанство, образованието и медицинското обслужване, регионалното развитие и др. Следователно, тази цялостна картина не би следвало да се фрагментира на отделни проекти, удобни за дарителите и участниците във възстановяването.

В този смисъл, следва максимално да се изяснят условията за участието на българските институции, фирми и предприятия в програмите и проектите за възстановяването на Афганистан.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката