Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората на МИ...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората на МИ...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката ...
Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на МИ, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията ...
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката, назначавани от него...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на МИ
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на Министерството на икономиката...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката