Регистрационни и лицензионни услуги
 
2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство


Отдел: Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори, оптични носители и търговски сделки
Лица за контакт: Виргиния Александрова и Недялка Сергиева
Телефон: 02 940 7862; 02 940 7686
Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12
Работно време: 9:00-17:30

Изисквания, процедури, инструкции

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на световен код за идентифициране на производителя;
  2. Копие от картата за идентификация по Булстат и копие от съдебното решение за създаване на фирмата, в случай че заявителят не е пререгистриран в Търговския регистър.

Заявлението следва да бъде подписано от управляващия или от надлежно упълномощено лице (в такъв случай трябва да се добави и копие от пълномощното), подпечатано с печата на фирмата и подадено в деловодството на МИ или изпратено на адрес:

Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8, София 1054
На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката -

София, ул. "Княз Александър І" № 12  от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката