Регистрационни и лицензионни услуги
 
Информация за търговците на черни и цветни метали


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Адрес: София, ул. "Леге" №4
Работно време: 9:00-17:30

На основание §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), документи за издаване на нови лицензи и допълнения към издадени вече лицензи не се приемат в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Компетентен орган е Министерство на околната среда и водите и съответните Регионални инспекции по околната среда и водите.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката