Административно обслужване
Филтрирай по:
 
 
Звено за административно обслужване
Дирекция: Административно обслужване
Можете да получите подробна информация за административните услуги, предоставяни от Министерство на икономиката
 
Плащания
Дирекция: Административно обслужване
Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката в звеното за административно обслужване чрез ПОС – терминал или по банков път
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката
Дирекция: Административно обслужване
Тези вътрешни правила, наричани по-нататък правилата, регулират взаимодействието на звената в Министерството на икономиката (МИ) при осъществяване на административното обслужване. Правилата се прилагат за всички звена на министерството, предоставящи админ
 
Комплексно административно обслужване
Дирекция: Административно обслужване
Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на икономиката прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване
 
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация
Дирекция: Административно обслужване
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация от Министерството на външните работи, предназначени за ползване в чужбина
 
Публикуване на обявления на синдици за продажбата на имущества от масата на несъстоятелността в специалния бюлетин на МИ
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по приемане и публикуване на обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в специалния Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката