Удовлетворяване на реституционни претенции
Филтрирай по:
 
 
Издаване на компенсаторни записи и връчване на депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица по реда на ЗОСОИ
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по предоставяне на обезщетение, определено по реда на чл. 3, ал. 1, т. 3 от закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ)
 
Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по обезщетяване на правоимащи лица по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) и по реда на § 18 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката