Международно контролирана търговия
Филтрирай по:
 
 
Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
Издаване на удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Удостоверението за регистриране на внос се издава за внос на изделия с двойна употреба, посочени в Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, приет с постановление на Министерски съвет, от трета държава
 
Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката