И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
23 май 2018

На 18.05.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Представяне на мониторинговия доклад за изпълнение на иновационната стратегия за интелигентна специализация за 2017 г.

Докладват: представители на Министерство на икономиката

2. Обсъждане на мерки за ограничаване на възможностите за обжалвания на процедури по ЗОП без реално основание и единствено с цел забавяне на изпълнението на обществени поръчки от избрани вече изпълнители.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

3.Обсъждане на евентуални промени в Закона за счетоводството по отношение на регламентирането на задължителната одиторска заверка.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

4.Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Приема Годишния доклад за изпълнение на иновационната стратегия за интелигентна специализация за 2017 г.

 

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Подкрепя по принцип внесения от група народни представители и приет на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

2. Предлага в дискусиите в Комисията по правни въпроси между първо и второ четене на законопроекта да участват и представители на Националния икономически съвет.

По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

По повод констатираните разминавания с изискванията на европейското законодателство и непропорционалните административни и финансови тежести при осъществяване на независим финансов одит в малките и средни предприятия, да бъдат инициирани предложения за промени в Закона за счетоводството.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката