Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.
 
24 юли 2017

24 юли 2017

Отмяната на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 26.02.2007 г., с което е приета Наредбата за безопасност на запалките, имат за цел да приведат в съответствие българското законодателство с публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз на 16.06.2017 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15.06.2017 г. за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП).

Наредбата за безопасност на запалките въвежда в българското законодателство Решение 2006/502/ЕО на Европейската Комисията /ЕК/, с което от държавите-членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

С изтичане валидността на Решение 2006/502/ЕО до 11 май 2017г., ЕК прекратява удължаването на неговото действие, а публикуването на данни /справки/ за стандарта в Официален вестник на ЕС и предвид на това, че част от разпоредбите на Наредбата за безопасност на запалките противоречат и не съвпадат изцяло с изискванията на хармонизираният европейски стандарт, и с оглед неговото въвеждане като национален стандарт налага необходимостта от отмяна на съществуващата Наредба за безопасност на запалките.

Предложената отмяна на Наредбата за безопасност на запалките има за цел недопускане на двоен режим в съществуващите нормативни изисквания, прилагани при доказване безопасността на пусканите и предлагани на пазара запалки и намаляване на административната тежест за икономическите оператори.

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, МС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: v.tarnadjiyska@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката