Обяви и търгове
 
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции"

Дата на обявяване: 24.01.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София,ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции", както следва:

1. „Доставка на мрежови комутатори“

2. „Доставка на преносими компютри“

3. „Доставка на настолни компютри“

4. „Доставка на монитори“

5. „Доставка на скенери“

6. „Доставка на TEMPEST оборудване“ – позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност

Решение за откриване /изпратено на 22.01.2019 г. в РОП, публикувано на 24.01.2019 г. в РОП и профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 22.01.2019 г. в РОП, публикувано на 24.01.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Заглавна страница, документация и образци /публикувани в профила на купувача на 24.01.2019г./

Проект на договор /публикуван в профила на купувача на 24.01.2019г./

ЕЕДОП - за всички обособени позиции /публикуван в профила на купувача на 24.01.2019г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 28.02.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката